תקנון האתר | BECKY VETRINA

תקנון האתר

התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לשני המינים.

התקנון הנל יהווה את הבסיס המשפטי בין חברת "Becky Vetrina" לבינך ועל כן, הינך נדרש לקרוא תקנון זה בעיון. גלישתך באתר "Becky Vetrina" והזמנה דרכו או כל פעולה דרך האתר מהווה את הסכמת לתקנון זה וכיוצא מכך במידה ואינך מסכים עם תקנון זה, אין להמשיך גלישה באתר.
חברת "Becky Vetrina" שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון על פי שיקול דעתה וללא צורך במתן הודעה מוקדמת.

האתר משמש כחנות אינטרנטית לרכישת ריהוט לבית ולמשרד. טרם ביצוע ההזמנה יש לבצע פעולת הרשמה והקלדת פרטים בסיסיים. לאחר ביצוע הפעולה תתבצע בדיקת כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי תנתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה. רק אישור בדבר ביצוע העסקה שהתקבל בדואר האלקטרוני של הלקוח הכולל את פרטי ההזמנה הרלבנטיים יהווה אישור על קליטת ההזמנה. הרישום במחשבי החברה יהווה ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

כללי

 1. תקנון זה הינו התקנון המחייב הן את "Becky Vetrina"  והן את הגולשים באתר להלן, "הלקוחות".
 2. יובהר כי, מידות המוצרים המופעים באתר אלו הן המידות (גובה, רוחב, עומק) להם מחויבת "Becky Vetrina". אי התאמת מידות המוצר למקום שמיעד עבורו הלקוח תהיה על אחריותו הבלעדית של הלקוח וידוע לו כי הוא זה שיישא בכל ההוצאות שיגרמו בגין אי ההתאמה.
 3. ללקוח לא תהיה כל טענה או תביעה כנגד בעלי האתר ומפעיליו או כנגד כל אדם אחר מחברת "Becky Vetrina" אלא אם כן ישנה טעות כנגד הסכם זה.
 4. כל התנאים המוצגים בתקנון זה מחייבים את בעלי האתר ואת הלקוח לעמוד בתנאי ההתקשרות לקניית המוצרים ולביצוע ההזמנה ע"י הלקוח ואספקתו.
 5. ישנה אפשרות כי יהיה שוני בין התמונות המוצגות על גבי המחשב לבין המוצר במציאות, מכיוון שהתמונות המוצגות במחשב לא תמיד משקפות את הצבע המדויק של מוצר, זאת בשל הבדלים שישנם בין מסכים ומחשבים שונים.
 6. מחיר המוצר, הינו המחיר המצוין באתר אינו כולל הובלה והרכבה. מחיר ההובלה וההרכבה יופיעו בנפרד.

השימוש באתר

 1. חל איסור לעשות שימוש לרעה באתר ובתוכן האתר לרבות למטרות שאינן חוקיות או שיש בהן כדי לגרום לנזק, הטעיה, לעודד, לשדל להמריץ ולפעול בניגוד לחוק, פגיעה בזכויות קניין רוחני של צדדים שלישיים ובכלל, פגיעה בפרטיות של צד כלשהו, להטיל אחריות על האתר ו/או לפגוע במוניטין האתר ומפעיליו. תקיפת האתר לרבות הטמעת תוכנות עויינות, סריקת האתר באופן ידני ו/או באמצעות רובוט ו/או כריית נתונים, שימוש באתר ומידע בו אלא רק לפי היתר שימוש הרשיון בתקנון זה, לא לשמור את התכנים המופיעים באתר הן באזורים האישיים והן בציבוריים לרבות על כונן קשיח ו/או מחשב המשתמש ו/או ברשת האינטרנט ו/או במייל לרבות צילומי מסך ו/או צילומי וידיאו של המסך.

אבטחת מידע פרטיות בחנות

 1. במידע הנמסר לשם ביצוע הזמנת המוצר אנו עושים שימוש אך ורק למטרת ביצוע אותה מטלה והמטלות הנגזרות ממנה (למשל, חיוב, הוצאת קבלה). המידע אינו מועבר לכל גורם אחר למעט ככל הנדרש להשלמת המטלה. בכתובת דוא"ל נשתמש לצורך משלוח דוא"ל חוזר אך לא לכל מטרה אחרת, וכמו כן לא נמסור אותה לכל גוף אחר. אנו מונעים כניסה לא מורשית למאגרי המידע שלנו. דואר שיווקי ישלח רק במקרה שניתנה הסכמה מפורשת בכתב מראש בהתאם להוראות החוק.
 2. החנות נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור , ככל האפשר על סודיות המידע.
 3. העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית SSL . כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן . במקרים שאינם בשליטתה ואו הנובעים מכוח עליון , החנות לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא , עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו , אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
 4. ההחברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול
  האתר בלבד , ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה .

מכירות באתר וביצוע ההזמנה

 1. לכל מוצר באתר קיים דף המכיל את פרטיו : כגון מידות, צבע, חומר, סוג וכו'.
 2. במידה וישנם פרטים שאינם מובנים ו/או שגיאות או בעיות  בתהליך ביצוע ההזמנה הנך מתבקש לצור קשר טלפוני לטלפון: 053-5355339 ונציג/ת מכירות יעמוד לרשותך בכל שאלה או בקשה.
 3. ביצוע ההזמנה באתר הינה מותרת לאנשים בני 18 ומעלה שברשותם כתובת מגורים פיזית וכרטיס אשראי בר תוקף.
 4. באפשרות החברה לבצע חסימה של גולש במקרה שעולה חשד לשימוש לרעה באתר.
 5. מנגנון הרכישה באתר הינו מאובטח במנגנוןSSL  , מהמחמירים ביותר, וכל פרטי המשתמש העוברים בין מחשב הקצה להלן הלקוח אל שרתי האתר להלן החברה הינו מוצפן ברמה גבוהה ביותר, ולא ניתן לפענחו ע"י מי שלא מורשה לכך, כל המידע המועבר הינו אך ורק לצורך ביצוע העסקה וסליקתה על ידי חברת האשראי המוסמכת לכך בלבד.
 6. פרטי כרטיס אשראי לא נשמרים בשרתי החברה.
 7. בעת ביצועה ההזמנה ואישורה יקבל הלקוח הודעה כי העסקה אושרה וכי כרטיס האשראי חויב, החברה תיצור עמו קשר טלפוני לתאום תאריך האספקה תוך 7 ימי עסקים מאישור סופי של ההזמנה.
 8. במידה וכרטיס האשראי של הלקוח לא כובד הוא יקבל הודעה על כך והזמנתו לא תהיה תקפה.
 9. לקוח אשר מוסר פרטיים שגויים/בדויים באתר לרבות פרטי כרטיסי אשראי, הינם עבירה פלילית ומוסר הפרטים צפוי לנקיטת הליכים משפטיים נגדו.

זמן אספקה

 1. זמן האספקה הינו מקסימום  30 ימי עסקים  מיום קבלת אישור העסקה על ידי חברת האשראי, למען הסר ספק: חגים, שבתות, מועדי ישראל ושביתות במשק אינם נספרים במניין 30 הימים שצוינו לעיל.
 2. "Becky Vetrina" תהיה אחראית לאספקת המוצר והרכבתו בבית הלקוח תוך פרק הזמן שצוין באתר בעת ביצוע ההזמנה, למעט במיקרים והלקוח תיאם אחרת (טלפונית או במייל) עם מחלקת שירות הלקוחות.
 3. במידה וביום האספקה החברה או מי מטעמה יצר קשר טלפוני עם הלקוח על מנת לתאם את שעת ההגעה להרכבת המוצר, והלקוח לא יוכל לקבלו מכל סיבה שהיא בתאריך שתואם לו מראש, מועד האספקה ידחה והלקוח לא יכול לטעון כי המוצר לא סופק במועד שסוכם והוא מודע לכך כי לא תהיה לו כל זכות לבוא בטענה כלשהי כלפי "Becky Vetrina" או מי מטעמה על הפרה של איזו מהתחייבויותיה בקשר למועד האספקה המובטח.
 4. "Becky Vetrina" תפעל בכל האמצעים העומדים לרשותה על מנת לספק את המוצר/ים בהתאם לתנאי האספקה שנקבעו עם הלקוח, "Becky Vetrina" לא תהיה אחראית לאיחור במועד אספקת המוצר/ים במקרה וישנן שביתות או עומסי תנועה וכל הפרעה אחרת שאינה בשליטתה העלולה לגרום לאי עמידה במועד המובטח.
 5. מחיר ההובלה והתקנה ישולם בנפרד למוביל/מרכיבת, המחיר הסופי יקבע בעת ביצוע ההזמנה.
 6. תוספות מחיר לקומות ליחידת מוצר – כאשר אין בבניין מעלית המאפשרת את הובלת המוצרים לדירת הלקוח: עד קומה 3 אין תוספת מחיר, מקומה 4 (כולל) תהיה תוספת של 50 ש"ח לכל קומה נוספת ועד קומה 6 (כולל). מקומה 7 (כולל ) ומעלה, חובה על הלקוח לדאוג על חשבונו להמצאות מנוף בבניין להרמת המוצרים לדירת הלקוח בעת הגעת המוביל.

מלאי

האתר יקיים בקרה שוטפת על מלאי המוצרים המוצע למכירה. כאשר המלאי עומד בפני סיום יידע מפעיל האתר את הצרכנים על כך או יעדכן את מספר המוצרים שנותרו במלאי במקום בולט באתר. אם לאחר ביצוע הזמנה התברר כי המוצר אזל, בשל נסיבות חריגות, שלא היו ידועות בעת ההזמנה, תודיע על כך החברה לצרכן תוך 2 ימי עסקים מיום שנודע לה על כך,ותאפשר לו לבחור בין קבלת מוצר חלופי ושווה ערך או השבת מלא הכסף ששולם.

ביטול עסקה

 1. ביטול עסקה ייעשה תוך 14 ימים מקבלת המוצר.
 2. לא ניתן להחזיר מוצר שהורכב בבית הצרכן.
 3. הודעה על הביטול תימסר דואר אלקטרוני/דואר רגיל עם אישור מסירה.
 4. בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה, בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימי עסקים מקבלת הודעת הביטול, למעט דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ש"ח לפי הנמוך ביניהם, המוצר יוחזר על חשבון הצרכן.
 5. בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, לא ייגבו דמי ביטול, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימי עסקים מקבלת הודעת הביטול, המוצר יוחזר על חשבון החברה.
 6. המוצר יוחזר באריזתו המקורית.
 7. לחברה יש זכות לתבוע את הצרכן בשל ירידה בערך המוצר.
 8. החברה תמסור לצרכן עותק של הודעת ביטול החיוב שמסר העסק לחברת האשראי.

שונות

 • הסכם זה מבטל כל הסכם אחר אם קיים שנעשה בין הצדדים.
 • שינוי להסכם זה יכול להעשות אך ורק בכתב.
 • הודעות מכל צד ישלחו אך ורק בדואר רשום ויחשבו כאילו נתקבלו 72 שעות ממועד שיגורם.
 • מקום שיפוט – כל המחלוקות, הסכסוכים והתביעות מכל מין וסוג הקשורים והנובעים מהסכם זה ידונו בבית המשפט שבעיר חיפה.

לבירורים ולשאלות במהלך הרכישה, ניתן לפנות אל מרכז ההזמנות של החברה באמצעות הדואר האלקטרוני info@beckyvetrina.co.il או בטלפון 053-5355339, בימים א '-ה' בין השעות 9:00-18:00
כתובת למשלוח דואר: אבנר 2א, חיפה 3522405

עגלת קניות
מוצר לא נוסף לעגלת קניות! * נא שים לב לשדות חובה של מוצר.
המשך בקניות
גלילה למעלה דילוג לתוכן